SVEČANA DODELA DIPLOMA 2015. GODINE NA FEFA FAKULTETU01.07.2015Danas imam čast da pozdravim studente zavrsne godine FEFA fakulteta i da im čestitam na dodeli diploma, tom svečanom trenutku koji se ceo živom pamti. Čast mi je i da pozdravim cenjene i uvažene profesore ove visokoškolske ustanove, na čelu sa dekankom fakulteta prof. dr. Anom Trbović i da im se ovim putem svima danas zahvalim jer su ispunuli sva naša očekivanja, i da bez njih ne bi bilo onih divnih, kvalitenih predavanja, brojnih inicijativnih istraživačkih projekata i naučno-stučnih izdanja, kao i mnogih drugih aktivnosti.

Fakultet je ispunio sva naša očekivanja, kako u pogledu nastavnih, tako i u pogledu vannastavnih aktivnosti, kao što su teniski turnir "FEFA Open", mnogobrojne radionice, interni časopis "Svet FEFA", naučni časopis "FEFA", posete preduzećima iz različitinih delatnosti, kao što su: "Microsoft Srbija", "Carnex", "Sunoko" i mnoge druge. Gostovanjima uspešnih ljudi iz sveta privrede, državnih i medjunarodnih organizacija, fakultet je obezbedio mogućnost studentima da čuju razna poslovna iskustva.

Obogaćeni ne samo teorijom, već i praktičnim znanjem koje je stečeno na praksama u prestižnim kompanijama, kako u domaćim, tako i u inostranim, omogućenim od ove ustanove. Takođe, on nam daje znanje u rangu najboljih svetskih fakulteta. A prilog tome je i saradnja sa Fordam fakultetom i Harvard poslovnom školom.

Da li smo u tom svetu pronašli sebe, da li se naši snovi tu završavaju? Ne, naši snovi se tu završavaju, naš put i želje za novim daljnim saznanjima i usavršavanjem se nastavlja. Naš istrajni, dubinski i dugotrajni rad u ovoj oblasti dao je veliki broj naučnika primenjenih rezultata, kao što su naučne publikacije, diplomski radovi, magistarske i doktorske disertacije, saopšetanja na domaćim i stranim naučnim skupovima, eminentnih magistara, doktora nauka, naučnika sa ciljem unapređenja njihovih kompentencija.

Svi oni su deo ovog fakulteta zajedno sa svojim sledbenicima koji svojim radom, angažovanjem i rezultatima obezbeđuju put ka uspehu i tako izdvojeni iz mase prosečnih studenata ekonomije daju svojim talentom i znanjem smisao i sadržaj budućnosti. Osećam oduševljene, radost što sam deo te budućnosti i što sam stekla upravo u ovoj ustanovi osnovu za dalje usavršavanje i primenu tih znanja.

I ja, zaista po završetku osnovnih studija, osećam da nisam sama, da sam i dalje deo ove visokoškolske ustanove, i ljudi koji su imali veliki udeo u onome što sam postala danas. Ali, ovim se ne najavljuje kraj, već početak saradnje koja će se obistiniti na master studijama, bilo kod nas ili u svetu.

Preostaje mi da kažem, da zaključim: "Negujmo, učvršćujmo, oplemenjujmno snagom reči i snagom uma, raznovrsnim aktivnostima, inovatinim sadržajima, sve kvalitete koje pruža ova ustanova, jer nas to vodi u evropsku porodicu kulturnih naroda".