SARADNJA IZMEĐU AMERIČKOG UNIVERZITETA FORDAM I FEFA FAKULTETA26.10.2012Na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji, pruža se jedinstvena mogućnost poslediplomcima FEFA da dobiju još jednu, prestižnu diplomu Poslovnog fakulteta Univerziteta Fordam (Fordham University Graduate Business School), koji Izveštaj o rangiranju američkih i svetskih univerziteta (U.S. News and World Report of Best Graduate Schools) stavlja u prvih dvadeset kada se porede univerziteti koji nude poslediplomske studije u oblasti finansija i menadžmenta. 

Program kreće od 2012. akademske godine za FEFA poslediplomce i alumni, kao i za studente koji su završili akreditovane četvorogodišnje studije iz ekonomije ili menadžmenta i koji imaju uslov da upišu drugu godinu mastera na FEFA. 

O novouspostavljenoj saradnji FEFA i Fordam govorili su:

Tom prilikom izjavili su:

  • Zamenik ambasadora SAD u Beogradu, g. Li Licenberger: Izuzetno mi je drago što se svečano pokreće ovaj program između FEFA i Univerziteta Fordam iz SAD. Ovo je još jedan doprinos obrazovnoj saradnji između Srbije i SAD koja spaja naše narode. Oni koji uspešno završe ovaj program će omogućiti da dođe još više američkih investicija ovde i izgraditi još napredniju Srbiju. 
  • direktor Ernst-and-Jang u Srbiji, g. Stiven Fiš: Nadamo se da će ova važna saradnja FEFA i Univerziteta Fordam iz Njujorka proizvesti obrazovanije mlade ljude koji mogu da se uspešno uklope u zahtevno poslovno okruženje današnjice i na taj način osnaže srpsku privredu. To je upravo vrsta ljudi koju želimo da zapošljavamo i da sa njima ostvarimo još bolje poslovne rezultate. 
  • prof. dr Ana Trbović dekanka FEFA: Nakon dve godine pregovaranja, FEFA je uspela da uspostavi zvaničnu saradnju sa Univerzitetom koji je uvek u prvih dvadeset najboljih poslediplomskih programa iz finansija u Americi i na taj način pruži jedinstvenu mogućnost našim studentima da dobiju vrhunsko međunarodno obrazovanje. Posebno je značajno što ovako ugledan univerzitet, priznaje obrazovanje na poslediplomskim studijama FEFA, kao deo svog programa. 
  • prof. dr Goran Pitić, predsednik Saveta FEFA: Kvalitetno obrazovanje je najvažnija komponenta u podizanju konkurentnosti pojedinca, ali i države. Srbiji je potrebno, kako snaženje kreativnosti individua, tako i aktiviranje svih kreativnih potencijala na nivou države. Stoga, ovaj zajednički projekat u oblasti poslediplomskih studija između prestižnog američkog univerziteta Fordam i FEFA fakulteta, snažan je doprinos jačanju kvalitetne ponude obrazovnih programa iz oblasti finansija i pružanju mogućnosti onima, koji najkvalitetnije studije vide kao svoju šansu da napreduju u budućnosti.