Potpisan ugovor za Digitalnu transformaciju01.02.2018Povodom pokretanja novog master akademskog programa Digitalna transformacija čiji je početak planiran za 19. februar 2018. godine, osnivači FEFA potpisali su memorandume o razumevanju i osnivanju FEFA Koalicije za digitalnu transormaciju sa direktorima vodećih kompanija u oblasti informatičkog poslovanja Majkrosoft, Erikson, IBM, SAP, Šnajder i Orakl. 

Davanjem svojih ekspertiza, kompanije potpisnice pomogle su u formiranju nastavnog programa. Učešće eksperata u nastavi i radionicama, osnivanje talent timova, izrada studija slučaja i obavljanje stručnih praksi, samo su neki od primera planirane saradnje.

Master program Digitalna transformacija, jedinstven spoj biznisa i informacionih sistema, prvi je akreditovani program te vrste u Srbiji.