Na FEFA predstavljen “Izveštaj o regionalnim ekonomskim izgledima - jesen 2017” Međunarodnog monetarnog fonda



15.11.2017



Izveštaj su predstavili Faezeh Raei i Mariusz Jarmuzek iz MMF-a, a u diskusiji o izveštaju su ispred FEFA učestvovali dr Miloš Erić i dr Mihajlo Babin.

Moderator tribine - prof. emeritus Mihailo Crnobrnja.