FEFA FAKULTET UKLJUČEN U TEMPUS PROJEKAT EVROPSKE UNIJE27.04.2010Počela je realizacija trogodišnjeg TEMPUS projekta "Development of Public Administration and Management Studies in Serbia" koji finansira Evropska unija, i u kome je FEFA fakultet član srpskog konzorcijuma zajedno sa univerzitetima Megatrend i Union.

U okviru ovog projekta, FEFA će sa inostranim partnerima sa Univerziteta Valensija (University of Valencia), Univerziteta Firenza (University of Florence), Novog bugarskog Univerziteta iz Sofije (New Bulgarian University Sofia) i praškog PASOS-a razvijati i unapređivati postojeći modul studijskog programa master studija iz oblasti menadžmenta javne uprave i evropskih integracija.

Razvoj i unapređenje studijskog programa će se sprovoditi kroz studijske boravke nastavnika, saradnika i studenata na partnerskim institucijama u inostranstvu i posete stranih stručnjaka Beogradu, poboljšanje tehničke opremljenosti (opremiće se jedna učionica) i povećanje bibliografskog fonda fakulteta. Pored reforme studijskog programa, FEFA će razvijati i programe celoživotnog obrazovanja i kraće obuke za zaposlene u javnoj upravi.