EKONOMISTA BRANKO MILANOVIĆ ODRŽAO PREDAVANJE NA FEFA13.10.2016Branko Milanović, jedan od vodećih međunarodnih stručnjaka za pitanje nejednakosti, održao je predavanje na temu Globalizacija, migracije i budućnost srednje klase na FEFA fakultetu. 

Ovo predavanje deo je međunarodnog serijala Kapušćinski predavanja o razvoju, koje zajednički organizuju Evropska komisijaUNDPCentar za socijalnu politiku i FEFA. 

U okviru serije Kapušćinski predavanja, Branko Milanović je govorio o distribuciji dohotka na globalnom nivou i stvaranju globalne ,,srednje klase". Prema Milanoviću, usled globalizacije nejednakost je postala globalni problem i ne može se posmatrati izolovano, kao problem jedne države. Otuda, neophodno je pažnju usmeriti ka obezbeđivanju jednakih šansi na globalnom nivou i napraviti otklon od metodološkog nacionalizma. Milanović je takođe naglasio da se porast u migracijama, kao posledica globalizacije, odrazio na nejednakost i distribuciju sredstava, te je njihova redistribucija viđena kao način rešavanja problema nejednakosti u 21. veku. 

Branko Milanović je predstavio niz grafičkih prikaza svojih istraživanja, uključujući i tzv. slonovu krivu. Na slonovoj krivi srednja klasa u razvijenim zemljama, koje nisu ostvarile ekonomski rad u protekle dve decenije, nalazi se na dnu ,,slonove surle" čime se ukazuje da srednja klasa ne raste podjednako kao srednje klase u zemljama u razvoju u poslednjih 20 godina.