studije, upis na fakultet, ekonomija, IT menadžment, produkcija, FEFA, osnovne studije, master

Razvoj karijere

Centar za karijerno vođenje i savetovanje FEFA je pouzdan savetnik u građenju uspešnih karijera studenata FEFA, ali i dugoročan partner poslodavcima u procesu dolaska do talenata, pružajući studentima osnovnih, poslediplomskih studija i alumni, stručnu i savetodavnu pomoć u daljem obrazovnom procesu, razvoju karijere i profesionalnom usavršavanju.

U saradnji sa poslodavcima, Centar organizuje stručne prakse, posreduje u zapošljavanju studenata i obezbeđuje studentima sve relevantne informacije potrebne za donošenje odluka o karijernom razvoju.

Karijerno vođenje i savetovanje obavljaju doc. dr Branka Drašković i doc. dr Sandra Nešić, kroz:

 • Aktivnosti karijernog centra (link na novu stranicu)
 • Saradnju sa poslodavcima (link na novu stranicu Poslodavci i FEFA)

Ukoliko vas interesuje dalji razvoj karijere, poslovnih veština i profesionalno usavršavanje, preuzmite brošuru „Tvoj savetnik za uspešnu karijeru“

AKTIVNOSTI KARIJERNOG CENTRA

ekonomija, studije, upis na ekonomiju, FEFA

Ključne aktivnosti Karijernog centra su:

 • Karijerno vođenje i savetovanje

  Pomaže studentima da procene svoje sposobnosti, interesovanja i vrednosti, da dobiju informacije o mogućnostima dodatnog obrazovanja i zaposlenja, i pozicioniraju sebe na tržištu rada. Studentima nudimo pomoć u istraživanju karijernog puta, kao i oko konkretnih pitanja pronalaženja radnih praksi, odabira obrazovnih institucija za dalje stručno usavršavanje. Osnova svake uspešne karijere jeste temeljna informisanost. U okviru aktivnosti karijernog informisanja, Centar studentima pruža sve relevantne informacije potrebne za donošenje odluke o karijernom putu.

 • Radionice poslovnih veština

  Svake školske godine Centar u saradnji sa partnerskim organizacijama i njihovim odeljenjima ljudskih resursa organizuje radionice namenjene razvoju poslovnih veština. Na ovaj način studenti stiču potrebne poslovne veštine i dobijaju savete direktno od osoba odgovornih za proces odabira i razvoja zaposlenih u poslovnim organizacijama. Teme radionica obuhvataju moderno shvatanje karijere, pripremu CV-a i drugih oblika ličnog profesionalnog predstavljanja, pripremu za intervju, izradu karijernog plana, veštine prezentovanja i dr.

 • Saradnja sa srednjim školama

  Centar organizuje seminare i radionice za psihologe, pedagoge, nastavnike i direktore srednjih škola, sa posebnim fokusom na razvoj stručnih veština neophodnih za rad i vođenje savremene srednje škole. Centar organizuje stručne radionice za učenike srednjih škola, prateći njihove potrebe i interesovanja.

FEFA I POSLODAVCI

IT menadžment, studije, upis na IT, FEFA

Centar za karijerno vođenje i savetovanje FEFA kao jednu od važnijih interesnih strana prepoznaje poslodavce. Vremenom, Centar je postao mesto gde poslodavci dolaze kako bi pronašli mlade i talentovane kadrove koji nose pečat FEFA, kao garanciju savremenog obrazovanja i stručnosti.

Centar ima stalnu dugogodišnju saradnju sa najuspešnijim preduzećima u Srbiji kao što su: Addiko Bank, MK Group, Victoria Group, Nelt, Gorenje, KPMG, Societe Generale Banka Srbija, Metalac, Telenor, Buck, Deloitte, Ernst&Young, Microsoft, Saga, Mikroelektronika, Trizma, Savet stranih investitora, Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, Udruženje konsultanata inženjera Srbije – ACES, JP EPS, Američka privredna komora, Francusko-srpska privredna komora, Delegacija nemačke privrede u Srbiji i dr.

U savremenom poslovnom svetu, brojni su sektori u kojima se ceni FEFA diploma.

Gde se zapošljavaju studenti FEFA?

Kompetencije koje stiču studenti FEFA na kraju studija omogućavaju im da se uspešno zaposle i da brzo i delotvorno razviju svoju karijeru. Naši diplomci najviše rade u oblasti konsaltinga, u javnom sektoru, bankarstvu i osiguranju, ali i reviziji, preduzećima koja se bave proizvodnom delatnošću, IT sektoru u medijskim kućama i marketinškim agencijama.

Danas se diplomirani studenti FEFA nalaze na različitim poslovnim pozicijama, između ostalih:

 • Rukovodilac programa/menadžer projekta (EPTISA, ABN AMBRO Banka, Fond za inovacije Republike Srbije, i dr.)
 • Menadžer (Lavas doo, Nelt, Allin d.o.o, Velefarm, i dr.)
 • Analitičar (Deutsche Bank , Addiko Bank, Societe Generale Banka Srbija i dr.)
 • Marketing menadžer, saradnik za medije (Al Rawabi Dairy, Dubai; Societe Generale Banka, Google, Dublin; McCann)
 • Savetnik, pomoćnik ministra, glavni ekonomista (Narodna banka Srbije, Fiskalni savet, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo finansija, Ministarstvo privrede, i dr.)
 • Konsultant u finansijskom i poslovnom savetovanju, revizor (PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte, EY, Roland Berger Strategy Consultants, CB Richard Ellis).