studije, upis na fakultet, ekonomija, IT menadžment, produkcija, FEFA, osnovne studije, master

CENTAR ZA KARIJERNO VOĐENJE i SAVETOVANJE FEFA

Centar za karijerno vođenje i savetovanje FEFA pouzdan je savetnik u građenju uspešnih karijera studenata FEFA i dugoročan partner poslodavcima u potrazi za talentima. Studentima osnovnih, poslediplomskih studija i alumnistima, pruža stručnu i savetodavnu pomoć u daljem obrazovnom procesu, razvoju karijere i profesionalnom usavršavanju.

U saradnji sa poslodavcima, Centar organizuje stručne prakse, posreduje u zapošljavanju studenata i pruža im sve informacije potrebne za donošenje odluka o karijernom razvoju.


Branka Draskovic, FEFA

direktorka Karijernog centra, doc.dr Branka DraškovićPOSLODAVCI I FEFA


Centar za karijerno vođenje i savetovanje FEFA s vremenom je postao mesto gde poslodavci nalaze mlade i talentovane kadrove koji nose pečat FEFA kao garanciju savremenog obrazovanja i stručnosti.

Centar ima dugogodišnju saradnju sa najuspešnijim preduzećima u Srbiji kao što su:

Addiko Bank, MK Group, Victoria Group, Nelt, Gorenje, KPMG, Societe General Banka Srbija, Metalac, Telenor, Buck, Deloitte, Ernst&Young, Microsoft, Saga, Mikroelektronika, Trizma, Savet stranih investitora, Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, Udruženje konsultanata inženjera Srbije - ACES, JP EPS, Američka privredna komora, Francusko-srpska privredna komora, Delegacija nemačke privrede u Srbiji i dr.

U savremenom poslovnom svetu, brojni su sektori u kojima se ceni FEFA diploma.

KLJUČNE AKTIVNOSTI KARIJERNOG CENTRA

KARIJERNO VOĐENJE I SAVETOVANJE

Pomaže studentima da procene svoje sposobnosti, interesovanja i vrednosti, da dobiju informacije o mogućnostima dodatnog obrazovanja i zaposlenja, i pozicioniraju sebe na tržištu rada.

RADIONICE POSLOVNIH VEŠTINA

Svake školske godine Centar u saradnji sa partnerskim organizacijama i njihovim odeljenjima ljudskih resursa organizuje radionice namenjene razvoju poslovnih veština.

SARADNJA SA SREDNJIM ŠKOLAMA

Centar organizuje seminare i radionice za psihologe, pedagoge, nastavnike i direktore srednjih škola, sa posebnim fokusom na razvoj stručnih veština.
Gde se zapošljavaju studenti FEFA?

Kompetencije koje stiču studenti FEFA na kraju studija omogućavaju im da se uspešno zaposle i da brzo i delotvorno razviju svoju karijeru. Naši diplomci najviše rade u oblasti konsaltinga, u javnom sektoru, bankarstvu i osiguranju, preduzećima koja se bave proizvodnjom, ali i u oblasti revizije, u IT sektoru, medijskim kućama i marketinškim agencijama.

Danas se diplomirani studenti FEFA nalaze na različitim poslovnim pozicijama, između ostalih:

  • Rukovodilac programa/ menadžer projekta (EPTISA, ABN AMBRO Banka, Fond za inovacije Republike Srbije, i dr.)
  • Menadžer (Lavas doo, Nelt, Allin d.o.o, Velefarm, i dr.)
  • Analitičar (Deutsche Bank , Addiko Bank, Societe General Banka Srbija i dr.)
  • Marketing menadžer, saradnik za medije (Al Rawabi Dairy, Dubai; Societe Generale Banka, Google, Dublin; McCann)
  • Savetnik, pomoćnik ministra, glavni ekonomista (Narodna banka Srbije, Fiskalni savet, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo finansija, Ministarstvo privrede, i dr.)
  • Konsultant u finansijskom i poslovnom savetovanju, revizor (PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte, EY, Roland Berger Strategy Consultants, CB Richard Ellis).

POSLODAVCI O FEFA

NIvana Manigodić, fefa

Ivana Manigodić

KPMG d.o.o. Beograd

Dragoljub Vukadinović, fefa

Dragoljub Vukadinović

Predsednik Metalac Grupe

STUDENTSKA PRAKSA

Savremeno tržište rada kao najveći izazov prepoznaje problem pronalaženja kvalifikovanog kadra, koji pored teoretskog znanja poseduje i praktična znanja i veštine. Kako bi odgovorio potrebama i izazovima savremenog tržišta rada, Centar za razvoj karijere FEFA daje poseban značaj organizovanju stručnih praksi, u preduzećima i institucijama sa kojima ima stalnu saradnju, kao što su Saga, Microsoft, Societe Generale Srbija, Unicredit Bank, MK Group, KPMG, Ernst & Young, Deloitte, Gorenje, Metalac, Telenor, Buck, Savet stranih investitora, Trizma, Mikroelektronika, Wiener Städtische osiguranje, Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije i dr. Studentske prakse na FEFA omogućavaju studentima da upoznaju poslovne procese i steknu prva profesionalna iskustva.

U saradnji sa partnerskim institucijama Agefa PME Apprentissage iz Pariza i Pearson College London, studenti FEFA imaju mogućnost obavljanja stručne prakse i u brojnim inostranim kompanijamaPOSLODAVCI O PRAKSI STUDENATA FEFA

Tanja Milinković, fefa

Tanja Milinković

Chief Process Officer, MikroElektronika

Goran Sorak, fefa

Goran Sorak

šef marketinga, Gorenje Beograd

Studenti o praksi na FEFA

Pročitajte izjave studenata o iskustvima koja su stekli tokom obavljanja stučne prakse