FEFA fakultet, studije ekonomije, studije IT menadžmenta, studije produkcije

DOBRODOŠLI NA FEFA!

Zašto je FEFA vaše najbolje odredište

Dosadašnji put razvoja FEFA fakulteta od 2003. godine, kada je osnovan kao prvi privatni akreditovani fakultet u oblasti ekonomije i menadžmenta, doveo nas je do statusa prepoznatljivog, prestižnog fakulteta u Srbiji i regionu.

ZNANJE je danas najmoćniji faktor razvoja, a udruženo sa kapitalom, predstavlja ključ ekonomskog razvoja. Ako posedujete vrhunska znanja i veštine ostvarivaćete lični prosperitet, a to izdvaja diplomce FEFA kada zakorače u svoje profesionalne karijere.

Stvorili smo jedinstveni model obrazovanja, integrišući odlike i zahteve našeg pondneblja sa iskustvima najboljih svetskih fakulteta. Posebno smo ponosni na to što smo od 2007. godine pridružena članica Instituta za strategiju i konkurentnost (Institute for Strategy and Competitiveness) Harvard poslovne škole (Harvard Business School), čiju metodologiju primenjujemo u nastavi. Pored toga, poslediplomci FEFA imaju mogućnost da dobiju još jednu, prestižnu diplomu Poslovnog fakulteta Univerziteta Fordam (Fordham University Gabelli School of Business), na osnovu zajedničkog programa na master studijama.

Kvalitet FEFA se ogleda u savremenom metodu nastave, visokom akademskom i profesionalnom ugledu profesora, podršci Centra za razvoj karijere, istraživačko-konsultantskim projektima Instituta FEFA i uspehu diplomiranih studenata.

Na koji način vaš obrazovni i karijerni put činimo uspešnim

Sledeći zahteve savremenog tržišta, FEFA izvodi tri studijska programa:

Naši programi su osmišljeni tako da se pojedinac može opredeliti, upravo za onu oblast u kojoj želi da gradi buduću karijeru. Naglasak je na razvoju praktičnih veština i znanja. U tome će vam najviše pomoći naši profesori, koji pored akademske, imaju uspešnu profesionalnu karijeru u različitim oblastima poslovanja. Pored toga, značajnu podršku tokom studija i nakon njih, pruža vam naš Centar za razvoj karijere, posredstvom koga su potpisani sporazumi o saradnji sa više od 180 domaćih i međunarodnih kompanija i institucija.

Naš nastavni program uči vas da pravilno razmišljate, efikasno rešavate poslovne probleme, spremno prihvatate svaki izazov u poslu, i to putem:

MISIJA

Misija fakulteta FEFA je dosledna od našeg početka - stvaranje najkvalitetnijih ljudskih resursa za kojima postoji visoka tražnja na tržištu rada sposobnih da se uspešno suočavaju sa izazovima XXI veka, posebno u oblasti finansija u ekonomiji, biznisa i digitalne transformacije, menadžmenta informacionih sistema i produkcije u umetnosti sa ciljem ostvariranja ekonomske i kulturne obnove Srbije i Regiona.

U posticajnom ambijentu FEFA razvijamo kreativnost u obrazovnju novih mladih lideri u:

VIZIJA

Vizija FEFA jeste stvaranje najprestižnije regionalne obrazovne institucije u oblastima ekonomije, menadžmenta u IT i kreativne produkcije. Pretendujemo da FEFA bude prvi izbor svima onima koji istovremeno žele da postignu intelektualni, društveni i lični napredak, a koji će ih voditi ka uspešnom ostvarenju postavljenih ciljeva u bližoj i daljoj budućnosti.

VREDNOSTI I PRISTUP U OBRAZOVANJU

Dođite da zajednički postavljamo i ostvarujemo ciljeve!


Poruka osnivača FEFA

„Svedoci smo brojnih promena koje je uvela IV Industrijska revolucija čiji se krajnji dometi ne mogu sagledati.

U ekonomiji se menjaju modeli poslovanja, digitalna transformacija zahvata sve segmente društva, a unapređenje IT otvara do skora nezamislive prostore. Ove promene imaju duboke efekte na celo društvo, uključujući i kulturu i umetnost.

Sagledavajući ove trendove inovirali smo studijske programe na FEFA uključivanjem u oblasti ekonomije i finansija novih poslovnih modela, u oblasti IT upravljanje informacionim sistemima i digitalnu transformaciju biznisa, a u oblasti umetnosti kreativnu produkciju kao osnov moderne produkcije na filmu, televiziji, radiju, internetu, novim medijima, video igricama i uopšte industriji zabave.

FEFA pruža najkvalitetnije obrazovanja tokom koga stičete znanja i veštine koje su danas najtraženije na tržištu rada. Upišite FEFA i učite od PROFESORA KOJI PRAVE RAZLIKU.“


Diplomci o FEFA

Tamara Mišković

Savetnica za partnere i nove tehnologije (Partner Technology Strategist MACH) Microsoft Software


„Kao najveću vrednost FEFA prepoznajem posvećenost studentima i podsticanje kreativnosti, ideja i diskusije, a ne samo prenošenje puke teorije.”

Darko Mandić

Predsednik BEUM-a


„Strastveni, motivisani i sposobni ljudi povezani u mnogo malih i velikih mreža čine snagu jednog uspešnog društva i motor su za inovacije i pozitivne promene.”

Jovana Lea Simić

Osnivačica i direktorka JDM, dobitni- ca nagrade Udruženja poslovnih žena Srbije


„Znanje stečeno na FEFA osposobilo me je da samos- talno kreiram i uspešno realizujem svoju poslovnu ideju od početka do kraja.”

aleksandar kemeviš, diplomac FEFA

Aleksandar Kemiveš

Savetnik predsednika PKS, osnovne studije zavrsio na FEFA, MBA studije završio na MIB School of Management, Italija


„Praktična primena naučenog tokom studija, težište na individualnom i kritičkom pristupu.”

Anja Simanić

Philip Morris, MBA IE Business School Finalist at IE Venture Day


„Mom uspehu najviše su doprinele veštine koje smo tokom studija savladali na FEFA - kritičko mišljenje i predlaganje rešenja koja remete status quo.”

Janko Sikošek

Student master studija, o praksi u Londonu u organizaciji poslovne škole Pearson College


„Dobio sam sve pohvale za rezultate projekata koje su nesporan dokaz o primenljivosti i kvalitetu veština stečenim na FEFA.”

Jelisaveta Lazarević

Studentkinja master studija, dobitnica Mummert stipendije Univerziteta u Kelnu


„Studirajući na FEFA stekla sam teorijska i praktična znanja iz ekonomije i finansija, usavršila dva strana jezika i zahvaljujući Karijernom centru FEFA bila na praksi u tri velike kompanije.”

Aleksandra Bezmarević Stević

Freelancer community manager


"Koncept studija na Fefa mi je omogućio da od prve godine fakulteta studiram i radim i da na taj način steknem iskustvo. Zahvaljujući tome ja danas sa 27 godina imam preko 10 godina radnog iskustva. Jednostavno, profesori imaju sluha za ljude koji žele da se razvijaju u više aspekata. To je ono što se danas traži. Podrška u razvoju."

Predrag Gogić

Nacionalni menadžer operacija tržnih centara, Mercator S, Beograd


"FEFA pruža studentima znanje i veštine koje kompanije traže. To nam je dalo značajna prednost na tržištu rada."

Akreditacija

FEFA je akreditovana za studijske programe na osnovnim i master iz oblasti EKONOMIJE i INFOMACIONIH TEHNOLOGIJA.

FEFA je u martu 2017. godine podnela zahtev za akreditaciju DOKTORSKIH STUDIJA iz POSLOVNE EKONOMIJE i osnovnih i master studija iz KREATIVNE PRODUKCIJE u oblasti umetnosti."

U skladu sa zakonom, FEFA redovno obnavlja akreditaciju fakultetai svojih akademskih programa.


Korisni linkovi: