LIDERI

Pored modernih programa koji potvrđuju moć obrazovanja i učenja u stvaranju uspešnih lidera, važan segment i osobenost FEFA fakulteta su njegove liderske radionice. Gosti su uspešni ljudi iz sveta privrede, državnih i međunarodnih organizacija, kulture, sporta... S obzirom da poslodavci sve više traže liderske sposobnosti od budućih zaposlenih, cilj liderskih radionica je da se studentima FEFA pored akademskog obrazovanja obezbedi susret sa stvarnim svetom rada i promena.

Ana Drašković, FEFA lideri, KPMG

Ana Drašković, partner KPMG

Tema: Veštine razvoja odnosa od poverenja s klijentima

Stanka Pejanović, Gorenje, FEFA lideri

Stanka Pejanović, generalni direktor društva Gorenje

Tema: Strategijsko upravljanje iz ugla Gorenja

Bojana Borković, Strawberry Energy, FEFA Lideri

Bojana Borković, potpredsednica i direktorka prodaje Strawberry Energy

Tema: Strawberry Energy - inovacije za kvalitetniji život u gradskoj sredini

Miomir Korać, FEFA Lideri

dr Miomir Korać, direktor arheološkog parka Viminacijum

Tema: „Kulturna baština u funkciji ekonomskog razvoja na primeru Viminacijuma”

Toni Verheijen, Svetska banka, FEFA Lideri

Toni Verheijen, direktor kancelarije Svetske banke u Srbiji,

Tema: "Uloga Svetske banke u međunarodnom ekonomskom okruženju"

Dejan Ilić, Fond za inovacionu delatnost, FEFA Lideri

Prof. dr Dejan Ilić, predsednik upravnog odbora Fonda za inovacionu delatnost

Tema: Inovativnost i inovacije – da li su dovoljni za uspeh?

Dragoljub Vukadinović, Metalac, FEFA Lideri

Dragoljub Vukadinović, predsednik nadzornog odbora i predsednik Metalac grupe

Tema: „Strategija izvoznog poslovanja Metalac grupe“

Dušan Kovačević, EXIT festival

Tema: "EXIT i liderstvo"

Djule Van Gog, studije ekonomije, FEFA lideri

Djule Van Gogh

Tema: “Veštine modernih lidera”