KREATIVNA PRODUKCIJA - MASTER STUDIJE

OPIS PROGRAMA


O PROGRAMU


Studijski program Kreativna produkcija na master akademskim studijama traje jednu godinu i za to vreme treba da prikupite 60 ESPB. Kurikulum studijskog programa je napravljen tako da steknete potrebne kompetencije za profesionalni rad, bez obzira da li ste završili osnovne studije u oblasti umetnosti ili društveno- humanističkih nauka. Program posebnu pažnju posvećuje razvoju kreativnog, kritičkog i samokritičkog mišljenja o umetničkom i stručnom radu, kao i samostalnoj organizaciji i finansiranju projekta.


MASTER RAD


Master rad sastoji se od samostalnog, originalnog, javno prikazanog dela iz oblasti audio-vizuelne i kreativne produkcije; tekstualnog obrazloženja dela koje sadrži prikaz teorijskih osnova rada (uključujući i kritičku analizu referentnih primera iz literature, domaće ili inostrane prakse) i usmene odbrane rada pred komisijom. Praktična realizacija master rada predviđena je za drugi semestar.


CILJ PROGRAMA


Studijski program Kreativna produkcija na master akademskim studijama ima za cilj da studentima omogući razvoj kreativnih sposobnosti i sticanje specifičnih veština u produkciji kreativnog projekta u oblasti audio-vizuelne produkcije i industrije zabave (kreiranje i proizvodnja audio-vizuelnog dela; kreiranje i realizacija javnih događaja iz oblasti kulture, umetnosti, sporta…)


METODE IZVOĐENJA NASTAVE


Teorijska predavanja praćena multimedijalnim prezentacijama i estetskim i produkcionim analizama primera; predavanja i vežbe ex cathedra; kreativne radionice; analiza audio i video primera; analize studija slučaja. Diskusije u okviru predavanja i radionica. Pisanje tekstualnog zadatka. Realizacija individualnog praktičnog kreativnog zadatka (master rad). Konsultacije. Gostujući predavači. Mentorski rad.


VETERANI I MASTER KLAS


U naš program uključeni su različiti pripadnici srpske i regionalne filmske i tv zajednice, koji donose programu bogatstvo iskustva i znanja u svim oblastima praktične proizvodnje: producenti, glumci, reditelji, scenaristi, kostimografi, scenografi, kompozitori, urednici programa, distributeri... Pored jedinstvenih predavanja i ”otkrivanja tajni zanata”, na ovaj način gradiš prijateljstva - a tvoji kontakti i profesionalna saradnja počinju već na studijama. Mi verujemo da je uzajamna podrška od suštinske važnosti za uspešnu karijeru.


PREDMETI


I Godina SEM ESPB TIP
Kreativna A/V produkcija 1 8 O
Komercijalni A/V formati 1 7 O
Kreativno pisanje 1 8 O
Produkcija spektakla 1 7 I
Primenjeni A/V formati 1 7 I
Produkcija video igre 1 7 I
Kreativna A/V produkcija 2 2 8 O
Interaktivne tehnologije 2 5 O
Scenario i režije događaja 2 5 O
Veštine komunikacija i pregovaranje 2 2 I
Marketing i društvene mreže 2 2 I
Master rad 2 10 O


ISKUSTVA NAŠIH STUDENATA

Tamara Mišković

Savetnica za partnere i nove tehnologije (Partner Technology Strategist MACH) Microsoft Software


„Kao najveću vrednost FEFA prepoznajem posvećenost studentima i podsticanje kreativnosti, ideja i diskusije, a ne samo prenošenje puke teorije.”

Darko Mandić

Predsednik BEUM-a


„Strastveni, motivisani i sposobni ljudi povezani u mnogo malih i velikih mreža čine snagu jednog uspešnog društva i motor su za inovacije i pozitivne promene.”

Jovana Lea Simić

Osnivačica i direktorka JDM, dobitni- ca nagrade Udruženja poslovnih žena Srbije


„Znanje stečeno na FEFA osposobilo me je da samos- talno kreiram i uspešno realizujem svoju poslovnu ideju od početka do kraja.”

aleksandar kemeviš, diplomac FEFA

Aleksandar Kemiveš

Savetnik predsednika PKS, osnovne studije zavrsio na FEFA, MBA studije završio na MIB School of Management, Italija


„Praktična primena naučenog tokom studija, težište na individualnom i kritičkom pristupu.”