DEKAN FAKULTETA

PRODEKAN ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

PRODEKAN ZA NASTAVU

DIREKTORKA

SEKRETAR FAKULTETA

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 44, 11070 Novi Beograd, Srbija

info@fefa.edu.rs

+381 11 2600 600

+381 11 3122 440

info@fefa.edu.rs

Stupite sa nama u kontakt, pratite aktivnosti FEFA preko društvenih mreža: