Konferencije - obuke

FEFA fakultet organizuje obuke za menadžere u privatnom i javnom sektoru, kao i za zaposlene. Do sada su održane obuke iz politika Evropske unije (npr. zaštita konkurencije), o upravljanju evropskim projektima, uvođenju metodologije balansiranog rezultata (Balanced Scorecard), i dr.

FEFA izvodi i radionice za nastavnike srednjih škola i srednjoškolce. U saradnji sa Kancelarijom za mlade Grada Beograda u decembru 2012. organizovana je radionica na temu razumevanja konkurentnosti, a u martu 2013. održana je radionica na temu evropskih integracija u saradnji sa studentskom organizacijom BEUM.


Konferencije i okrugli stolovi:

2016. - Konferencija povodom Dana Evrope: "Izbeglička kriza – ekonomske i socijalne posledice na zemlje EU i Srbiju"

2015. - Konferencija povodom Dana Evrope: "Evropska unija na prekretnici? Posledice za Srbiju"

2014. - Konferencija povodom dana Evrope: "Kako unaprediti imidž Srbije tokom pregovora o članstvu – da li lobiranje pomaže?"

2013. - Konferencija povodom dana Evrope: "Kako u pregovore sa EU?"

2012. - Konferencija povodom dana Evrope: „Inovacije i preduzetništvo: alati za uspeh na tržištu EU“

2011. - Konferencija povodom dana Evrope: "Reforme: politička volja i/ili administrativni kapacitet"

2010. - Konferencija povodom Dana Evrope: "Izazovi kandidature za članstvo u EU"

2009. - Konferencija povodom Dana Evrope: "Efekti integracije Srbije u EU"

2008. - Konferencija povodom dana Evrope: „Kako ubrzati integracije Srbije u EU“

2007. - Konferencija povodom dana Evrope: „Evropska unija – prvih 50 godina“

FEFA je organizovala i mnoge druge okrugle stolove, a profesori FEFA često učestvuju na akademskim i stručnim raspravama u društvu.