O Institutu FEFA

Institut FEFA

INSTITUT FEFA je naučnoistraživačka jedinica FEFA fakulteta koja odgovara na potrebe privrede, javne uprave i građanskog društva, sa ciljem izrade primenjenih istraživačkih radova, organizacije obuka i drugih vidova stručnog usavršavanja, posebno iz unapređenja konkurentnosti, finansijskog i korporativnog upravljanja kao i iz oblasti evropskih integracija i reforme javne uprave.

U skladu sa uvođenjem novih studijskih programa na fakultetu, Institut FEFA se bavi i naučnoistraživačkim radom u oblasti IT (informacionih tehnologija), razvoja kreativnih industrija i produkcije.