O Institutu FEFA

INSTITUT FEFA je naučnoistraživačka jedinica FEFA koja odgovara na potrebe privrede, javne uprave i građanskog društva, sa ciljem izrade primenjenih istraživačkih radova i organizacije obuke i drugih vidova stručnog usavršavanja, posebno iz unapređenja konkurentnosti, finansijskog i korporativnog upravljanja kao i iz oblasti evropskih integracija i reforme javne uprave. Institut FEFA se bavi i naučnoistraživačkim radom u oblasti informacionih tehnologija, razvoja kreativnih industrija i produkcije.